SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜBÖLGE ÇALIŞMALARI DOKTORA PROGRAMI


Amaç

 

Bölge Çalışmaları, siyaset, sosyoloji, kültür, uluslararası ilişkiler ve ekonomi yönünden hızla değişen dünyayı ve dünyanın belli başlı bölgelerini daha yakından izlemek, farklı bölgelerin değişim dinamiklerini ve birbirleri ile ilişkilerini daha iyi kavramak ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerle geliştireceği çok yönlü ilişkiler için yaklaşımlar, perspektifler ve politikalar üretmek ve önermek bakımından büyük önem taşımaktadır.
 
Bölge araştırmaları çerçevesinde ülkelerin tarihsel, sosyolojik, kültürel, siyasi ve ekonomi politik özelliklerinin tanınması, incelenmesi ve bu ülkeler ile ilişkilerin geliştirilmesine yönelik perspektifler oluşturulması, başta üniversite ve bilim dünyamız olmak üzere dış politikamızı yönlendiren kişiler ve kuruluşlardan ekonomik işbirliğini geliştirmek isteyen girişimcilere; sanat çevrelerinden spor dünyasına; medyadan sivil toplum örgütlerine kadar birçok kurum ve kuruluş için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Bölge Çalışmaları Doktora Programı’nın başlıca amacı ülkemizde bu konuda mevcut olan büyük boşluğu doldurmaktır.